top of page

Metin Kılıç

Nesnel gerçekliği estetik kaygılarla bir sanat nesnesine dönüştürmek için sanat yaratıcısı olarak insan, düşleri ve düşünceleri ile, elleri ve gözleri ile kendini yarattığı sanat nesnesine tamamen katar. Kant’ın “El dışarıya uzanmış beyindir.” sözü, heykel sanatının yaratım sürecinde daha bir anlam kazanır. Heykeltıraşın zihinsel sürecinde hayat bulan olgunun sanat nesnesine dönüşmesinde, heykel yapımında kullanılan maddenin şekillenmesinde eller en önemli bileşendir.

Evrendeki her nesne, her düşünce, her kavram aslında yaşama dair her şey heykel sanatının konusudur. Heykeltıraş, yaratımı ile estetik doyuma, eleştirel bakış açısının gelişimine, sorgulamaya, duygusal doyuma ulaştıracak çok katmanlı bir yapıt ile hayattaki duruşunu sergiler. Boşluklar, karşıtlıklar, boyut, kullanılan maddenin çeşiti, klasik ya da yenilikçi olması, kaide üzerinde ya da bağımsız olması gibi kriterler o yapıtın değerlendirilmesinde bağlayıcı olur. Sanatçı özgürdür, isteğini istediği gibi şekillendirir. Bu özgürlük nedeniyle sanat, despotlar tarafından sevilmez.
Yaşasın özgürlük, yaşasın sanat, yaşasın hayat!

Metin Kılıç

1980 yılında Çorum’da doğan Metin Kılıç, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliğinden mezun oldu. Öğrenim yıllarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Heykel Atölyesi’nde çalışmaya başlayan sanatçı, 2003 yılında mezun olduktan sonra da burada çalışmaya devam etti. Kent meydanında ve kentin çeşitli yerlerinde yapmış olduğu heykeller bulunan Kılıç, 2005 yılından itibaren Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin çalışmalarına katkı sağladı. Birçok yarışmalı sergide işleri sergilendi ve çok sayıda karma sergilere katıldı. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Heykel Atölyesi’nde çalışmaya devam ediyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page