top of page

Kerem Kuşçu

“Çevrim” serisi

Bağımsız bir varlık olduğunu düşünen bilinç ne kadar özgürdür ve yaşamda somutlaştırdığımız çizgilerimiz; kimliğimizi, arzularımızı ve edinimlerimizi ne kadar yansıtmaktadır? Kerem Kuşçu, bu soru etrafındaki düşünce ve araştırmalarını hiçbir taslak olmaksızın, doğaçlama bir akış içinde, hızlı ve güdüsel olarak resmediyor. Rüyalarda karşılaştığımız kişilere ya da yaşanan sahnelerin akılda kalan izlenimlerine aitmiş gibi görünen resimler, kraft kağıdı üzerine füzen, kömür kalemi, terebentin ve koruyucu spreylerle çok katmanlı yumuşak bir yüzey oluşturup üzerleri yağlıboya ile renklendiriliyor.

Sanatçının “Çevrim” serisini oluştururken kullandığı malzemeler ve oluşturmak istediği biçim, sanatsal arayışında peşine düştüğü insan bilincinin varlığımızı şekillendirip tarihsel ve bireysel olarak bizi konumlandırmasını ifade etmek için bir araç görevi görüyorlar. Kırmızı çizgilerle sembolleştirilen bilinç; figür ve mekanlarla birleşerek insanı soyut bir alana hapsediyor. Buradaki amaç, kağıdın ham dokusunu örtmeden oluşturulan imgelerde kaba ve donuk bir duygu yaratmak ve nihayetinde izleyiciye kendi bilinci üzerine ipuçları sunmak.

Kerem Kuşçu

Kerem Kuşçu 1985 yılında Çanakkale’de doğdu. 2000 – 2004 yılları arasında Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Resim Bölümünde, 2004 - 2008 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümünde eğitim aldı. Temel olarak figüratif kompozisyonlar yapan sanatçı, insanın doğada kendini konumlandırışını benlik algısı üzerine anlamlandırarak dışavurumcu bir yaklaşım sergiliyor.

  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page