top of page

Ersin Tavukçu

Doğa ve yaşadığım çevre beni etkiler, bu etkileşimden aldığım duygularla hayallerimi ve fikirlerimi farklı malzemeler ile kalıcı ve yaşayan formlara dönüştüyorum.
Sanatım, benim kişisel deneyim ve duygularımın yansımasıdır. Atölyem benim için üretim mekanın ötesinde bir yaratım ve deney atmosferi, bir laboratuvardır. Heykellerim ve tasarımlarımın üretiminde mümkün olduğunca her parçayı atölyemde kendim yaparım. Teknolojiye olan merakımı ve mekanik bilgimi de heykellerime yansıtırım.
Heykellerimle izleyicilerimi şaşırtmayı hedeflerim. İzleyicilerin, işlerimle kurdukları ilişki ve hissettikleri benim için önemlidir. Kimi eserimde, izleyicilerin işin bir parçası olmalarını, eser ile duygusal veya mekanik bir iletişim kurmalarını amaçlarım.

Ersin Tavukçu

1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul, Moda’da ilk atölyesini kurdu. 2019 yılından beri Bodrum’daki atölyesinde çeşitli malzemeler ve tekniklerle hayallerimi kalıcı formlara dönüştürüyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page