top of page

Alea Pınar Du Pre

Pınar Alea Du Pre, gerçekçiliğin temel doğası ile ilgili bir ressamdır. Sanatçıya göre; bu gerçeklik hiç de bildiğimiz gibi bir gerçeklik değildir. Kuantum mekaniği ve M teorisi anlayışı; tüm parçaların karıştığı ve bir bütünsellikle birleştiği, kendi içinde bölünmemiş bir evreni göstermektedir. Fiziksel gerçeğin temel doğası; bize öyle görünse de, farklı nesnelerin toplamı veya toplanması değil, devamlı dinamik değişiklik içinde olan bölünmemiş bir bütün olmasıdır. Bu bulgulardan esinlenen Pınar Alea Du Pre; sanatsal “iç dünya” ve “dış dünya” benzetmeleri yaratmaktadır. Du Pre’nin resimleri, günlük hayatımızın dokunulabilir gerçekliğinin, dünyadaki her şey gibi yanıltıcı bir şekilde, sanal olduğunu göstermektedir. Bilimsel bulgular; beyinlerimizin “dış dünyayı” her seferinde plastik gibi şekillendirdiğini ve bize “gerçeklik” olarak öne sürdüğünü göstermektedir. Pınar Alea Du Pre’nin tekniği de bu yanılgıyı yansıtmaktadır. Sanatçının, dijital sanatın sentetik duruşunun üzerine kurguladığı sahneler, tanıdık ama gerçeklikten uzak kareler sunmaktadır.

Alea Pınar Du Pre

Alea Pınar Du Pre Viyana, Amsterdam ve İstanbul’da yaşadı ve çalıştı. , uluslararası alanda tanınmış bir sanatçıdır.

Meraklı zihni farklı alanlardan ama özellikle bilim, tarih ve antropolojiden ilham alıyor. Bilimin gerçekliğin doğası hakkında neler ortaya çıkardığını merak ediyor ve bilinç anlayışımıza ve etrafımızda algıladıklarımıza yarattığı zorluklardan daha da büyüleniyor.

Ayrıca, alternatif insan olasılıklarını keşfetmek için bir pencere olarak ve mevcut gerçekliğimizle ilgili günlük varsayımlara meydan okumamıza yol açabilecek antropolojik düşünce deneyleri olarak bilim kurgu hayranıdır. Onu tekrar tekrar mecazi konulara çeken şey, algılarımızı tanımlayan duyusal yanılsama katmanlarına rağmen, başkalarında görebildiklerimizdeki temel güzelliktir.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page