top of page

CARESSE ART

Sanat, insanların kendilerini ve başkalarını tanımlamalarını sağladığı gibi, toplumlar arası bir iletişim aracı olma niteliği de taşır. Turizm de kültürel diyaloğu ve ekonomik alışverişi desteklemesiyle, toplumsal yapıların gelişiminde önemli role sahiptir. Sanat ve turizm, bireysel ve toplumsal kültür alışverişinin temel kaynağıdır. Kültür turizmi içinde, çağdaş sanatın popülerliğiyle hızla gelişmeye başlayarak hitap ettiği kitleyi genişleten sanat turizmi ise artık turizmin ana başlıklarından biri haline gelmiştir. Birçok ülke ve şehir; sanatçıları, sanat eserleri ve sanatsal etkinlikleri ile global sanat turizmi imajına katkı sağlayarak turist potansiyelini arttırmaktadır. Ülkelerin kültürel ve sanatsal zenginliklerini ön plana çıkarması, eğitim düzeyi ve öğrenme arzusu yüksek, seyahat ettikleri bölgenin kültürel zenginliklerine merak duyan ve seyahat planlarına öncelik olarak sanat lokasyonlarını dahil eden turistlerin de ilgisini çekmektedir. Böylece, hem yerel sanatçılar ve sanat kurumları desteklenmekte hem de global ölçekte sanatsal, kültürel ve ekonomik alışveriş geliştirilmektedir.

 

Bu sebeple, kültür ve turizmin yerel ve globaldeki en değerli noktalarından biri olan Bodrum’da bulunan, kuruluşundan bu yana mimarisi ve turizm anlayışıyla sanata ve sanatçıya incelikle yaklaşan Caresse Bodrum’da, 150 sanatçıyı ve 500’den fazla eseri aynı çatı altında bir araya getirerek Caresse Art projemizi oluşturduk. Bu yıl “Artistic Integrity” teması ile hayata geçirdiğimiz sanat projemizde Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı disiplinlere sahip ve alanında özgün sanatçıların eserlerini, Caresse Bodrum’un mimarisine uyum içinde yerleştirerek ziyaretçilere sunuyoruz. Amacımız, 2023 yaz sezonunda 6 ay boyunca devam edecek bir sanat turizmi oluşturarak sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri bir araya getirmek ve çeşitli etkinliklerle misafirlere dinamik bir deneyim sunarak onların da bu bütünleşmenin bir parçası olmalarını sağlamaktır.

ARTISTIC INTEGRITY

Caresse Art’ın 2023 temasını belirlerken sanatın mikrodan makroya uzanan bütünleştiriciliğine odaklanarak Artistic Integrity (Sanatsal Bütünlük) temasında karar kıldık. Artistic Integrity kavramı; sanat eserinde şekil, renk, form, doku, tekrar, oran, uzaklık-yakınlık ve hizalama gibi unsurların gözetilerek bir bütünlük sağlanması ilkesini temeline alıyor. Biz ise bu bütünlüğü sanat-mekan bütünlüğü olarak ele alarak mekanın mimarisiyle, doğasıyla ve ruhuyla entegre bir sanat deneyimi sunmayı amaçladık. Sanatın mekanı ve mimariyi beslediği bu bütünlüğün, sanata ulaşanların da bu yolculuğa dahil olmasıyla makro düzeye ulaşmasını hedefledik.

Görülerimiz, duyularımız bizi şekillendiren, kavramlarla iletişim kurmamızı sağlayarak bizi öznel birer eser haline getiren yegane etkileşim araçlarımız. Caresse Art projesinin sanatsal yaklaşımını kurgularken hedefim; bu şekillendirmenin bir parçası olarak sanatı insanların yaşam alanlarında, tıpkı doğa ve mimarinin güçlü etkisi gibi, aynı görsel çatı altında buluşturabilmek oldu. Bu fikirden yola çıkarak multidisipliner bir anlayışla, Türkiye genelinden 150 sanatçının, “Artistic Integrity” temasıyla bir araya geldiği bir proje tasarlayarak, Caresse Bodrum’un mimari yapısına, konumuna ve felsefesine dahil ettik. Büyükhanlı ailesi yatırımı ile ilk defa bu yıl gerçekleştireceğimiz bu projede; mekanı, sanatı ve insanı bütünleştirmeyi hedefledik.

 

Caresse Art’ı oluştururken iki temel amaç üzerinde durduk. Bunlardan ilki; kendisini sadece yerelde değil, uluslararası kültür turizminde de ispatlamış olan Bodrum’da, Caresse Bodrum öncülüğünde, sanat turizmine kapılarımızı açarak yerli ve yabancı sanatsever turistleri misafir etmek ve kültürel, sanatsal ve ekonomik alışverişe destek olmak. Diğer amacımız ise; sanatçılarımızın temsiline, sanatına ve ekonomik değerlerine destek vererek, onları hem bu bütünleştirici oluşumla bir araya getirmek hem de bu proje vasıtasıyla onlara yeni deneyim kapıları açılmasını sağlamak. Bu iki amacımız ile 1 Temmuz 2023’te açılışını yapacağımız Caresse Art kapsamında sergiler, etkinlikler ve interaktif çalışmalar gerçekleştirerek sanatçı, sanat eseri ve sanatseverin bütünleştiği bir 6 ay geçirmeyi amaçlıyoruz.

-Elçin Sümer

küratör

  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page