top of page

Yasemin Erdin Tavukçu

İfade etmenin en sade ve dolaysız yolu olan çizim; “boşluk ve iz arasındaki an” yaratıcı sürecin izidir.
Sanatsal uygulamalarımda yüzeyde bıraktığım ilk iz ile başlayan diyalog, benim için hem aşina hem yabancı bir patikada yürüyüş gibi, bilinen ve bilinmeyenin, bilinç ve bilinçaltımın keşfine olanak sağlayan bir yöntemdir.
Çizimlerimle boyayı birleştirdiğim çalışmalarımdaki organik formlar, hücre yapıları, bitkiler, kökler, çiçekler, organizmalar, kayalar, yaratıklar ve kadın figürleriyle yapılanan kurgu mekânlardan oluşan bahçeler son dönemki resimlerimin temasını oluşturmaktadır.
Resimlerim kendi mahrem alanında köklenip yeşeren, çiçeklenen bir içsel bahçenin ve buradaki canlıların hikâyeleridir.

Yasemin Erdin Tavukçu

Yasemin Erdin Tavukçu, 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Neş’e Erdok Atölyesi ve Asım İşler Gravür Atölyesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını “20. Yüzyılda Plastik Sanatlarda Kent Olgusuna Yaklaşımlar” eser metni ile tamamladım. Litografi ve serigrafi çalışmaları yapan Tavukçu, 2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik Programını “Yaratıcı Süreçte Desen ve Çağdaş Uygulamaları” eser metni ile tamamladı.

Halen kişisel resim çalışmalarımı Bodrum’daki atölyesinde sürdürüyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page