top of page

Tuba Önder Demircioğlu

Sanatsal üretimin düşünce ve felsefeden ayrı olamayacağına inanıyorum. Okumanın ve araştırmanın en az üretim kadar gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kariyerimin başından beri felsefe, sanat ontolojisi, düşünce tarihi ve estetik bilimi ile ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Eserlerini ortaya koyarken önceliği arkalarında bir fikir ve hikaye bulunması olan ve hayat boyu öğrenciliği kendine motto edinmiş bir sanatçıyım.
Eserlerimin toplandığı şimdilik 5 adet olan koleksiyonlarımın dayandığı temalar ve hikayeler hep farklı ama özneleri hep aynıdır, insan… Sürekli gelişen ve farklı anlatım biçimlerine bürünen düşüncelerimin ilki, insanın manevi dünyasını Sufi felsefesindeki erdemler üzerinden sembolize eden “Dans Edenler” koleksiyonu ile hayat buldu. Seramik plastisizmi düşüncelerimi anlatmamda faydalı oldu. “Savaşçılar” koleksiyonumda ise amacım insanın mecbur bırakıldığı materyalizmi sembolize etmekti. “Kökler” koleksiyonu geleneklerimizi, kültürümüzü ve genlerimizle aktarılan bilgileri konu alıyor. Bu koleksiyonumda porselen gibi kırılgan ve ince bir malzemeyi bronz gibi sağlam bir materyalle birleştirmenin yarattığı kontrasttan zevk aldım ve bu malzemelerin hikayelerime eklektik bir yaklaşım kazandırdığına inanıyorum. “Rüzgarla Gelenler” koleksiyonu yaşadığımız günün getirdiklerine değiniyor.
İnsanın manevi ve materyalist taraflarını farklı şekilde irdeleyen koleksiyonlarım dışında yine insanın duyularını kendi perspektifimden ale almaktayım. Bunlar “Voice”, “Frekans”, “Koku” ve “İris” serileri olarak şekillenmekte. İnsanın 5 duyusunu irdeleyen sorgulayan ve bunları plastisizm ile birleştirerek farklı zamanlarda farklı düşüncelerde farklı dillerde kendi sanatsal ifademle hayata geçirdiğim, “Voice” koleksiyonu insanın işitme duyusu ve belli frekanslarla olan ilişkisini, “Koku” Koleksiyonu ise hafızamıza koku duyumuzla kazınan anları sembolize etmektedir.

Tuba Önder Demircioğlu

Tuba Önder Demircioğlu 1969 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında, Artistik Seramik Bölümünde Prof. Zehra Çobanlı Atölyesinde lisans eğitimini tamamladı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında Prof. Erdinç Bakla danışmanlığında “Postmodern Seramikler ve Kişisel Öneriler” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında, Prof. Erdinç Bakla danışmanlığında “Günümüzde Postmodernizm’de Sembolik Anlatım ve Seramikle Buluşması” konulu tezi ile Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı.

Demircioğlu, lisans eğitimi sırasında, 1989 yılında Gorbon Sanat’da tasarımlar yaptı. 1987-1990 yılları arasında Atilla Galatalı ve Filiz Özgüven Galatalı ile birlikte seramik form ve yüzeysel tasarım çalışmaları yaptı. Sanatının felsefe ve düşünce ile buluşması, Atilla Galatalı ile yaptığı çalışmalarda önem kazandı. 1992-1994 yılları arasında İTO, UNIDO, P.İ.S.İ.E kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği “Ayakkabı Tasarımı ve Model Yapımı” eğitimlerine katıldı.

Kendi atölyesinde belirli dönemlerde workshoplar ve seminerler düzenleyen sanatçı, seramik sanatının daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşması için bazı belediyelerle çalışmalar yürütüyor ve seramik, heykel çalışmaları dışında, farklı mekanlarda tasarım çalışmalarında da bulunuyor. Demircioğlu, eğilimi olan artistik çalışmalar ile ilgili felsefi ve akademik araştırmalarına da devam ediyor ve bunlarla ilgili yazın çalışmaları üzerine de yoğun bir şekilde eğiliyor. Türk Seramik Derneği üyesi olan sanatçı aynı zamanda UKKSA (Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi) Danışma Kurulunda bulunuyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page