top of page

Tao Ulusoy

“Sen hazzın resmini yap,
Hiç’i bize bırak.

TAO, dünyasal olanı açıklamaktan kaçınmaya çalışır, dili asemptomatiktir.
İç sesi renklenip şekillendikçe çizgileri de bu duruma uyum sağlar.
Burada söz konusu olan resimsel gelişimle beraber ruhsal gelişimdir.
Tao’nun saflığı hiçbir yerde ve zamanda resminin içinde koruduğu ahenkte olduğundan daha açık bir biçimde gün ışığına çıkmaz.
Bu saflık ve sadelik onu çok çeşitli ruhlar tarafından anlaşılır ve sevilir kılsa da aynı ölçüde de yanlış anlaşılabilir kılar. Çünkü bu sembol sistemi kan ve gözyaşıyla resmedilmeye çalışılmıştır ve karmakarışık ilişkiler içeren bir dünyaya açılan bir kapı gibidir.
Ve bu nokta da –hiç olmazsa – mutlak naifliği kanıtladığını söyleyebilirim.
Bana göre Tao; bu saf ve temiz sanatsal tavrını bizim yanımızda durup, bizimle beraber kendi resmine
dışarıdan bakabilmeyi başararak koruyor.”

- Doğu Çankaya
Ressam

Tao Ulusoy

Tao Ulusoy 1989’da Şanlıurfa’da doğdu. 2009 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. Farabi (Öğrenci Değişim Programı) ile Anadolu Üniversitesi’ne geçti. 2013 yılında başarı ile mezun oldu. 2017 yılında Osman Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesin’de yüksek lisans programını kazandı. Halen Bodrum’daki atölyesinde üretimlerine devam ediyor.

  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page