top of page

Suat Dündar

Sanatın geleneksel görme biçimlerine, yöntemlerine ve malzeme seçimine ek olarak, hazır nesne seçimi üzerinden yorumlanan çalışma, geleneksel heykel yöntemleri ile günlük hayattan nesneleri bir arada kullanarak, bu alanlar arasındaki sınırların ortadan kalkması üzerine bir gönderme sunmuştur. Bu iki unsurun aynı çalışmada yer alması, “bedenden nesneye, nesneden bedene” devam eden bir oyunu sürdürür. Kurgu ile gerçek arasındaki gerilim, beden ve nesnenin birbirleri üzerinde zincirleme bir reaksiyona sebep olmaktadır. Ponty’nin ifade ettiği gibi; “…dışımızdaki her varlığa ancak ve ancak vücudumuz üzerinden erişebiliyoruz; dışımızdaki her varlık da böylelikle insan özelliklerine bürünüp bir ruh ve vücut karışımı haline geliyor.”
Bu çalışmada da beden nesneye, nesne bedene bürünmektedir. “Bellek Kırıntıları” serisi ile bedene nüfus eden nesneler artık kullanılmayan ama belleğimizde özel yer kaplayan nesneler olarak insan özelliklerine bürünüp bir ruh ve vücut karışımı haline geliyor. Bedenin renksiz hali ve renkli nesneyle kurduğu ilişki, özümseme durumu, nesneyi bedenin akışı içinde hissetmesi özne-nesne durumunun yer değişmesi bu karşıtlığın ise çeşitli derecelerde bir ve aynı olması üzerinden okunabilir.

Suat Dündar

Suat Dündar 1981 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Heykel Atölyesinden mezun oldu. 2007 yılında İtalya’da dil eğitimi, 2011 yılında Albertina Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı ve 2012 yılına kadar İtalya’da heykeltıraş Luigi Mainolfi’nin asistanlığını yaptı. Fonderia Artistica Di Piero De Carli & C.SAS. Artistic Wax-Bronze Casting Workshop’da bronz döküm üzerine uzmanlaştı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümü Sanatta Yeterlilik Programında doktora yapmaya başladı ve 2015 yılından bugüne Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor.  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page