top of page

Şeyda Cesur

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Serbest Grafik Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Berlin, Los Angeles, Cenova ve Bangladeş'te çalışmalarını sergiledi.

Şeyda Cesur

Yapıtlarında video, performans, fotoğraf, pleksi, kâğıt ve tuval gibi farklı araçlar kullanan sanatçı, gündelik hayatın basitliğini ve giderek yüzeyselleşen insanı betimlerken, "değerlilik" kavramını sorgulamaktadır. Yaşadığı alan içerisinde kayıt ve bellek aktarımı yaparak, bunları oluşturduğu zemine taşıyan çalışmalarında, tuttuğu kayıtların hem kendi hikâyeleri hem de gizemini koruduğu ve yoruma açık olduğu için izleyenin hikâyesiyle buluşmasını, insanın değerliliğinin altını çizerek sunmaktadır.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page