top of page

Özgün Kutlu Türer

Çalışmalarını, olağan kavramların bilinçaltımızda yarattığı olağanüstü imgelerine odaklayan sanatçı, bu imgelerin kimi zaman fiziksel dünyada mümkün olmayan form, bağlantı gibi sorunlarını çözmek için malzeme, işçilik, sonuç, kavram ve yeniden malzeme döngüsünü, imge ve form üretiminin merkezine almaktadır. Bu serüvende mimari çözümlemeler, sinema nüansları, sanayi tipi çözümlemeler gibi pek çok alana girip çıktıkça, aslında gündelik alanda karşılaştığımız malzeme ve üretimlerin gözlemcinin konuya bakışını nasıl değiştirdiğini ve nerelere gidebileceğini araştırmaktadır.

Özgün Kutlu Türer

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümünü bitirdikten sonra heykel, sinema, fotoğraf ve mimari alanlarında plastik uygulamalar ve üretim danışmanlığı yapan Özgün Kutlu Türer, İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page