top of page

Omid Beiragh

“Yaratılış” Serisi

Benim dünya görüşüm aslında bilinçle tutarlı, sonucu aynı nitelik ve evrensellik olan ve evrenin tüm bileşenleri arasındaki ortak dil olan tek yapılı bir dünyanın varlığıdır. Nesnelci ya da öznelci, hepsi bu niteliksel yapının altındadır; bir kaynaktan doğarlar ve yazarın ya da izleyicinin zihninde tercüme edilirler.
Bana göre sanat, ilk etapta zihnimde oluşan dilsel bir bilinç ve niteliktir sonra renk ve imge dilinde gerçeklik biçiminde tezahür eder ve misyonu içerik ve kaliteyi ifade etmek ve iletmektir, ancak görsel unsurlar biçiminde.
Soyut yaklaşım, bu tür konuşmalar için en iyi formatlardan biri olabilir çünkü basit bir şeyi ifade etmek için basit bir dil ve tutarlı bir çeviri gereklidir.
Buna göre, somut bir doğaya ve beş duyuya sahip olan, genel ve algılanan bir niteliğin doğruluğuna uygun gerçeklik gereklidir, nesnel ve zihinsel özellikleri temsil eder; bu ikisinin çelişkisi veya bir arada varoluşu, hakikatten doğan gerçeğin göstergesidir.

Yani başka bir deyişle, varoluş yokluktan doğar.

Omid Beiragh

Omid Beiragh 1987 yılında Tabrız İran’da doğdu. 2004 yılında Mirk Güzel Sanatlar Konservatuarını, 2009 yılında B.A. İslami Azad Üniversitesi Resim Bölümünü, 2011 yılında M.A. Sanat ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page