top of page

Mustafa Tuğrul

Mustafa Tuğrul sanat çalışmalarında genellikle, ömrünü bitirmiş ve insanların çöp olarak nitelendirdiği çeşitli makine ve araç parçalarından faydalanmaktadır. Burada amaç; sanatta bir geri dönüşüm yaratmak ve izleyiciye farkındalık kazandırmaktır. Eserlerde genellikle insan, hayvan figürleri mitolojik karakterler ve kinetik hareketli heykeller bulunmaktadır. Konularda ise toplumsal problemler, tüketim çılgınlığı ve bireyin içsel problemlerine yer verilmektedir.

Mustafa Tuğrul

Mustafa Tuğrul 1996 yılında, Mersin'de doğdu. 2015 yılında Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Eskişehir'de yaşayan sanatçı çalışmalarına Eskişehir’deki atölyesinde devam ediyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page