top of page

İlker Yardımcı

Üretim sürecinde geometrik formları ve temel fikirleri kullanarak yeni kompozisyonlar arıyorum. Temel geometrik formlar ilham kaynaklarım. Anlatım olanaklarımı ve fikirlerimi geliştirmek için küre, elips, küp gibi temel formları da kullanıyorum.
Küre, evrenin ana unsurudur. Küreler hem güçlü bir anlam hem de tinsel enerjiye sahiptir. Bu tinsel enerjiyi dilimlenmiş birimlerle ifade ederek bütünde bir illüzyon yaratmak anlatım boyutunun öncelikli amaçlarından birisi. Bununla birlikte bir heykelin birçok ifade katmanı vardır. Hareket, uzay, kütle... Hareket, evrenin ana prensibidir. Heykellerimde her zaman hareketi kullanmaya çalışıyorum, mekan yaratmak için dilimlenmiş formları ayrıca bu nedenle de tercih ediyorum... Dilimli üniteler, farklı bir “kinestetik” etki yaratmayı amaçlıyor. Seyircinin hareketi ile dinamik bir görsellik sergileniyor. Kinestetik, fenomenolojiden türetilmiş ve “dinamik algı” anlamına gelen bir terimdir. Husserl, algıya her zaman bedende fiziksel bir dinamizmin eşlik ettiğini ve bir nesnenin algısının farklı bakış açılarına göre değişeceğini düşünerek terimi ortaya attı. Heykel projelerimin
çoğu bu vizyona katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmakta. Sonuç olarak heykellerimle yalın şiirsel, görsel formlar oluşturmaya çalışıyorum.

İlker Yardımcı

İlker Yardımcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü lisans programını İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde açtığı heykel sergisi ile bitirdi. 2004 yılında aynı üniversitede Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans programına başladı. Bu dönemde karışık teknik ve metal malzemelerle heykeller, enstelasyonlar üretti. 2007 yılında “Modern Heykelde Metal Malzemenin Yeri Ve Anlatım Olanakları” yüksek lisans tezi ve İtalyan Kültür Merkezi’nde açtığı heykel sergisiyle tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlik doktora programını “Pekin olimpiyatları kapsamında bir kamusal alan heykeli uygulaması; Prizmanın Telaşı” tezi ile 2011 yılında tamamladı. “Prizmanın Telaşı” isimli metal heykeli 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları Heykel Yarışması’nda, “Lirik İleti” isimli heykeli 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Uluslararası Heykel Parkı’nda uygulanmak üzere seçildi ve kalıcı olarak yerleştirildi. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte ödüllere sahip olan sanatçının eserleri özel koleksiyonlarda da yer alıyor. Yardımcı, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde akademisyen (Prof. Dr.) olarak dersler vermeye devam ediyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page