top of page

Ege Dömez

Ege Dömez, doğum-ölüm süreci içerisinde yaşanılan olayları “yolculuk” olarak adlandırır. Her yolculuk macerayı içerisinde barındırır. Ne ile karşılaşacağını bilmemekle beraber kötülük ya da iyiliğe dair şeylerin yaşanılabilirliği belirsizdir. Çalışmalarında, kimi zaman kavram daha ön planda olurken kimi zaman heykel plastiğinin yarattığı formun kendi ideolojisi gözlemlenir. Masif kütleler, masif kütlelerin küçük müdahalelerle bozulması, boşluk, sonsuzluk hissi, ışık, karanlık gibi fiziksel gerçekliğin sorunlarını benimsemiştir. Bununla beraber yolculuk başlığı altında biriktirme, bellek yaratma, toplama, saklama, gözlemleme, kayıt etme, taraf olma, uzakta olma, yalnızlık, gizem, bilinmezlik, tehlike, ayrılık gibi birçok konuyu çalışmalarında kurgular.

Ege Dömez

Ege Dömez, 1993 yılında, İzmir’in Konak ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2021 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Bölümünde yüksek lisans programını bitirdi. Bugüne kadar çeşitli karma sergilerde ve sempozyumlarda yer aldı.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page