top of page

Doğu Çankaya

Sanatçı Beyanı:
“Sanat varlığından mutlu olanların değil, yokluğundan muzdarip olanların yaptığı bir şeydir.”
- Doğu Çankaya

Doğu Çankaya’nın “Home” serisinde referans verdiği, Türkçe karşılığıyla yuvadır. Yuva evden farklıdır. Ev; bir mimari yapıya, fonksiyonel bir mekâna referans verir. Oysa yuva, duygusal yükü olan bir kavramdır. Bize korunma duygusu veren, dahil ve güvende hissettiğimiz, desteklendiğimiz, dayanıştığımız, her zaman kapısı bize açık olan yerdir. Aynı zamanda bir metafor olarak yuva; mekândan bağımsız bir deneyime gönderme yapar. Bazen yuva bir kişidir, kişilerdir. Ev soğuk olabilir ama yuva hep sıcaktır. Seriyi oluşturan resim ve heykeller insana ait heveslerin, çabaların ve insani gizemlerin kozasını temsil eder.
Tüm canlıların ortak yuvası yeryüzüdür. Bu bağlamda “Home” serisi işleri, Doğu’nun zihinsel ve duyumsal yeryüzü ve yuva kurgusudur. Yapısal açıdan bakıldığında, bu seri nefes alan boşlukları ve figürlerin arasına serpiştirdiği kendine özgü işaretler (ya da sanatçının şifreleri) ile izleyici olarak çözmeye girişebileceğimiz görsel bir bulmaca ve keşif alanıdır.

Doğu Çankaya

Doğu Çankaya, resim ve heykel yapar. İstanbul merkezli bir sanatçı olan Çankaya'nın Moda/İstanbul’da bir atölyesi vardır. Ancak yılın büyük bölümünü ve üretimlerini Bodrum’da yüzyıllık bir taş ev ve bahçesinden dönüştürdüğü atölyesinde sürdürür. Görsel sanatlar alanında yoğun bir yaratım içindedir. Resimleri içerik ve biçim olarak çeşitlenmekte ve süreçsel bir devamlılık gösterir. Resimleri; sanat tarihi, dünya edebiyatı, dilbilim ve felsefe alanlarından beslenir. Üretim biçimi özgündür, alışıldık kalıpların dışındadır. Sanat piyasasının içinde yer tutan herhangi kurumla ticari bağı yoktur. Bunun yerine, işlerini çoğunlukla 2011’den bu yana, kurucularından ve daimi destekçilerinden biri olduğu bağımsız sanat inisiyatifi Halka Sanat Projesi'nde açtığı solo sergiler, Halka'yla katıldığı çağdaş sanat fuarları ve grup sergilerinde ya da bağımsız olarak paylaşır. Ayrıca işleri, yurt içi ve yurt dışında ortak çalışmalar yaptığı sergi mekanları ve inisiyatiflerde gösterilmektedir. Doğu Çankaya aynı zamanda Su Altı Hastalıkları ve Hiperbarik Tıp Uzmanıdır.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page