top of page

Ceylan Dökmen

Sanat üretiminin ışık tuttuğu alan, hayatın içindeki devinim, değişim ve bu devrimler karşısındaki insanoğlunun denge arayışlarıdır. Kent ve insan arasındaki ilişkilerin sınır noktalarına ulaşmaya çalışmaktayım. Kentin nasıl bir oluşum olduğuna değinip heykeller aracılığıyla yeni kent ve sosyal düzen arayışları yaratmaya çalışmakta ve insanın doğa karşısında yarattığı sonra da kendini hapsettiği dünyayı ve dünyanın açmazlarını ele almaktayım. Heykellerimde denge ve güven arayışı, aynı zamanda gerçeklik ve gerçeküstücü bir dünya arasında gidip gelmekteyim. Bu eserler, yerleşiklik ve göçebelik arasında gidip gelen hassas bir evrende var olmakta, kullanıldığı malzemenin keskinliği, inceliği ve kırılganlığı ile desteklenmektedir. Araştırma alanlarım ve konular: alternatif yaşam alanları, ütopyalar, kent ve insan ilişkileri, ütopik kentler, kadın, kadın kimliği, doğa, ekoloji, adalet üzerinedir.

Ceylan Dökmen

Ceylan Dökmen; Heykel bölümünde, Prof. Rahmi Aksungur, Prof. Meriç Hızal ve Metin Ekiz atölyelerinde eğitim gördü. 2010 yılında mezun olduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümünde Prof. Nilüfer Ergin ve Prof. Nilay Büyükişleyen atölyelerinden mezun oldu. Bunun üzerine Politecnico di Milano’da Işık Tasarımı eğitimi aldı ve kendisini ışık ve heykelin birleşimi konusunda geliştirdi. İtalya’da ve Türkiye’de çeşitli kişisel ve karma sergilere katıldı.

  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page