top of page

Bağdagül Demirtürk

Çalışmalarda metal malzeme ana unsur olarak kullanılmıştır, bu da eserin biçimlendirme olanakları çerçevesinde yeniden inşası olarak tanımlanabilir. “Zaman-süreç-döngü” etkileri sonucu “eskime, yaşlanma, yok olma, çürüme, bozulma, iz” gibi tepkime kavramları sorgulanırken, bu kavramlara görsel bir anlatım kazandırma sürecinde kullanılan malzemenin sahip olduğu anlam, sanat nesnesine dönüşümü sırasında farklı bir kimlik ile eserin bir parçası oluyor. Çalışmalarda çürüme ilk adımdır, başka bir deyişle; yanıt, çürüme oluşunca başlar ne zaman sona ereceği hakkında hiçbir fikrimiz olmaz. Yapıtlar, başka yaşam düzlemlerinde devam eden durumun yol açtığı sürece yönelir ve yaşam döngüsünün sürekliliği başlar. Çürüme, yok olma ve benzeri kavramların metaforu olarak kullanılan ve kimyasal bir tepkime süreci olan korozyon pas etkisinde terk edilme ve kullanım dışı bırakma anlamı hissedilir, fakat aynı zamanda ilerleme, değişim ve gelişmeyi temsil eder. Dokusal alan bir “yaşam yüzeyi” olarak devam eder.

Bağdagül Demirtürk

Zonguldak doğumlu Bağdagül Demirtürk, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünde okuduktan sonra Bodrum’a yerleşti ve Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördü. Ardından Gazi Üniversitesi’nde Resim ve Hacettepe Üniversitesi’nde Seramik üzerine yüksek lisansını tamamladı. Çalışmalarına Bodrum’daki atölyesinde devam ediyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page