top of page

Ayten Öğütcü

İnsan ruhu, bedene canlılık veren onu yöneten bir güçtür. Aristoteles'e göre ruh, formel bir tözdür; bedenin formudur; “organik doğal bir cismin ilk yetkinliği” dir. Beden, ruh tarafından oluşturulmuş maddedir. Ruh ile beden bir arada/bütündür.
Toplumsal kabullerin ve kalıpların, günümüz insanını belli kaygılarla duygulardan uzaklaştırarak, tektipleşen yüzlerin ardındaki ruhu, özneyi ve onun hayallerini, kaygılarını, var olmaya çalışan gerçek düşüncelerini sanatsal ifadenin özgünlüğü ile birleştirme güdüsü ile üretiyorum. Üç boyutlu form algısı içinde muzip, duygusal, kırgın, agresif insanı aramaya çalışarak özne ve suret arasındaki ilişkiyi-çelişkiyi form ve malzemenin olanaklarıya bulmaya çalışıyorum. Değişenlerin, özünde değişmeden kaldığı savından hareketle, sanatsal imgelerin olanakları dahilinde, öncelikle kendimin sonrasında izleyenin kendi değişmez ruhsal benliğini görmeye çalışma ve yansıtma güdüsü işlerin çıkış noktasını oluşturuyor.

Ayten Öğütcü

Bulgaristan doğumlu olan Ayten Öğütcü, İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimini tamamladı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında yine aynı birimde doktora programına başladı. 2004 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarında, kukla tiyatrosu üzerine ve kukla formunun tüm varlıklara grotesk ve stilize bir yorum katarak canlandırma özelliğinden hareketle, teatral ifade taşıyan kukla/heykel formlar üzerinde yoğunlaştı. Kişisel sergilerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında karma sergilerde de yer aldı. Aralarında Devlet Tiyatroları, rŞehir Tiyatroları ve TRT’nin de olduğu pek çok kurum için kukla tasarımları ve realizasyonları gerçekleştirdi. Londra’da bulunan Welovestories adlı yapım şirketi için, Kosova/Priştine’de bulunan Dodona Puppet Theater için, Goethe Institut ve Priştine Belediyesi sponsorluğundaki iki tiyatro oyunu için ve Katar Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak da yeni kurulmakta olan Doha Puppet Theater için; dekor, kostüm, kukla tasarım ve realizasyonları yaptı. Bunların dışında pek çok uluslararası kukla ve tiyatro festivalinde katılımcı, izlenimci ya da görevli olarak çalıştı.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page