top of page

Aslı İrhan

Sanat karmaşık soyutlamaları somut şekillerde sembolize etme yeteneğiyle, hayatta kalmamız ve iyiliğimiz için gerçekleşmesi gereken farkındalık yaratma ve zihniyet değişimini iletletme konusunda eşsiz bir potansiyele sahiptir. Ama tek bir taktik, değişimi etkilemenin tek bir yolu olduğunu düşünme eğilimine direnmeliyiz. Çeşitli kitlelere ulaşmak için birden fazla araca ve farklı yöntemlere ihtiyacımız vardır. Sanatçıların popüler özgür imajları, onları sınırların ötesindeki durumları ve sonuçları hayal etmede serbest kılar. Sanat her zaman, tıpkı onların ötesine geçebildiği gibi üretildiği koşulları da yansıtır. Ancak böylesi çeşitliliklerle dolu ve özgür bir bakış açısıyla geleneksel bilgiye görsel sarsıntılar ve ince dürtüler ekleyebilir. Sanatın özgürlüğüne ve dönüştürme gücüne güvenen İrhan; malzeme, teknik, tema gibi ayrımlarla ilgilenmez. Sanatı kendiliğimizi araştırmak, daha geniş bir anlam ve amaç başlamıyla ilişki kurabilmek için kullanan sanatçıya göre bir arada olmanın gücünden bahseden ve bağlar kuran, bizi ilişkiye çağıran bir sanat türü mümkündür.

Aslı İrhan

Heykeltıraş Aslı İrhan, 1983 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. Sanat eğitimine Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde 2001 yılında başladı. 2007 yılında lisans eğitimini, 2013 yılında ise yüksek lisans eğitimini “Matematik ve Geometrinin Heykel Sanatına Etkisi” başlıklı teziyle aynı okulda tamamladı. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümü Sanatta Yeterlik Programında eğitimine devam ediyor. Son yıllarda “politik ekolojik sanat” bağlamına odaklanan sanatçı, tez çalışmasını da bu çerçevede sürdürüyor.


  • https://instagram.com/caresse.art?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==
bottom of page